Åtgärder med anledning av varsel inom telekomindustrin i Lund

Skriftlig fråga 2014/15:282 av Mats Persson (FP)

Mats Persson (FP)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Telekomindustrin är och har varit en viktig del av det skånska näringslivet. Dagens besked från Sony är mycket tråkigt och ett hårt slag för Skåne och Sverige då länet och landet riskerar att förlora viktig kompetens. Därför är det viktigt att offentliga aktörer och näringslivet agerar tillsammans för att dels genomföra insatser så att de anställda hittar andra arbeten, dels för att långsiktigt stärka telekomindustrin i regionen.

Erfarenheten från tidigare neddragningar i telekomindustrin är att många medarbetare hittar jobb i andra branscher eller på andra företag. Samtidigt är det viktigt att samhället agerar så att de anställda hittar andra arbeten.

 

Vilka särskilda insatser avser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att göra med anledning av det stora varslet på Sony i Lund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-03-09 Överlämnad: 2015-03-10 Anmäld: 2015-03-11 Svarsdatum: 2015-03-18 Sista svarsdatum: 2015-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga