Åtgärder mot Belarus

Skriftlig fråga 2019/20:2130 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Det har nu snart gått en månad sedan det riggade valet i Belarus genomfördes, och de folkliga protesterna fortsätter, vilket närmast bör ses som ett bevis för hur motståndskraftig och dedikerad den modiga demokratirörelsen i landet är. Vidare tycks inte regimen vika ned sig.

I ett svar på en tidigare inlämnad skriftlig fråga från undertecknad säger sig utrikesminister Ann Linde (S) följa situationen noga. Hon hävdar vidare att Sverige bedriver en tydlig och konsekvent politik avseende mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Belarus och därför bland annat har markerat mot frihetsberövandet av oppositionspolitiker. Sedan dess har EU enats om sanktioner mot landet, men verkställandet tycks dessvärre dra ut på tiden.

De baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen har till följd av detta infört egna sanktioner i form av reserestriktioner mot 30 personer tillhörande regimen i Belarus, däribland diktatorn Aleksandr Lukasjenko. Samtidigt har den svenska regeringen återkommande sagt nej till egna svenska sanktioner eller till en så kallad Magnitskijlagstiftning, vilket skulle vara ett effektivt verktyg i situationer som dessa.

Mot bakgrund av detta, och mot bakgrund av att den svenska regeringen återkommande har sagt nej till en svensk sanktionsregim mot Belarus, önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Kan vi förvänta oss att ministern verkar för att påskynda EU-sanktionerna mot Belarus alternativt likt de baltiska länderna införa svenska sanktioner mot landet?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-09-04 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-09 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga