Åtgärder mot den afrikanska svinpesten

Skriftlig fråga 2019/20:1723 av Ann-Sofie Alm (M)

Ann-Sofie Alm (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Länsstyrelserna har just nu en pågående informationskampanj om åtgärder mot afrikansk svinpest. Bland annat uppmanas människor att inte ta med gris- eller svinkött från länder där svinpest förekommer och att inte slänga matrester i naturen.

Däremot saknas det i länsstyrelsernas rekommendationer att fler bör välja svenskproducerat kött, som generellt håller en hög kvalitet och är fritt från virus och andra sjukdomar. Det vore en av de främsta och viktigaste åtgärderna för att förebygga och bekämpa afrikansk svinpest i Sverige.

Min fråga till statsrådet Jennie Nilsson är följande:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att fler konsumenter ska välja svenskproducerat kött och för att svenska köttproducenter i större utsträckning ska kunna exportera svenskt kött?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-02 Överlämnad: 2020-07-03 Besvarad: 2020-07-17 Sista svarsdatum: 2020-07-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga