Åtgärder mot den privata skuldsättningen

Skriftlig fråga 2021/22:1689 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Sverigedemokraterna har länge påpekat problemen med den ökande överskuldsättningen i Sverige och driver ett 20-punktsprogram för att åtgärda och förebygga överskuldsättning för privatpersoner. Detta baserar sig på den negativa utvecklingen, experters och berörda myndigheters uppgifter om problemen och råd om åtgärder sedan lång tid bakåt.

Regeringen har alltför sent tillsatt en utredning, vilken tar alltför lång tid, med tanke på att vetskapen om problemen funnits länge. Dessutom sätter regeringen inte in verkliga åtgärder. Mycket kan göras vid sidan av pågående utredning.

EU uppmanar nu Sverige att minska den privata skuldsättningen, vilket framgår i kommissionens vårpaket. Sverige är ett av tio EU-länder där kommissionen identifierar ekonomiska risker. Den privata skuldsättningen, som ökat ytterligare, tas upp som ett stort problem. Man lyfter också obalanserna på den svenska bostadsmarknaden. Även vid sidan av prisutvecklingen på bostadsmarknaden är den privata skuldsättningen problematisk.

Vi har på tydligt sätt och under lång tid försökt påverka för att regeringen ska sätta in kraftfulla åtgärder mot den ökande skuldsättningen. Det finns inte tid att dröja.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Max Elger:

 

Hur avser statsrådet att bemöta EU:s påtryckningar för att lösa den privata skuldsättningen i Sverige, och vilka verksamma åtgärder avser regeringen att nu sätta in?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-07 Överlämnad: 2022-06-08 Anmäld: 2022-06-09 Svarsdatum: 2022-06-15 Sista svarsdatum: 2022-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga