Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen

Skriftlig fråga 2008/09:1202 av Acketoft, Tina (fp)

Acketoft, Tina (fp)

den 3 september

Fråga

2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen

av Tina Acketoft (fp)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I december 2007 presenterade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och hans dåvarande danska kollega en kompromisslösning på problemet kring svenskars och danskars pendlande över sundet. I stället för att företaget betalar de svenska arbetsgivaravgifterna kan man avtala om att den anställda gör det, kostnaden kan sedan dras av på skatten.

Dock är den svenska skattelagstiftningen utformad på ett sätt som gör att det inte fungerar i praktiken, eftersom endast en arbetsgivare kan betala in avgifterna, inte en anställd.

I dag kan den anställde slippa betala in de svenska arbetsgivaravgifterna men kan riskera en skattesmäll om de nya skattereglerna skulle gälla retroaktivt. Detta kan få direkta effekter på pendlare som har extrajobb i Sverige bland annat.

Mot bakgrund av informationen ovan vill jag fråga hur statsrådet avser att agera i fråga om problemen kring gränspendlarfrågorna i Öresundsregionen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-03 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-17)