Åtgärder mot havreflygsot

Skriftlig fråga 2020/21:1857 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Svenskt havre har intressanta egenskaper. Det är särskilt hälsosamt och är naturligt glutenfritt. Det är en bas för flera nya produkter, och odlingsförutsättningarna för havre är särskilt goda i vår del av världen. Havre har stor framtida exportpotential. Hinder för odling av havre på större arealer än i dag bör undanskaffas.

Ett odlingsproblem som har ökat på senare år är förekomsten av havreflygsot. Orsaken kan vara att många använder eget obetat utsäde, enligt Växtskyddscentralen. Arealen har även ökat. Betning, främst kemisk, har varit och är en metod för att hantera problemet, eftersom havresflygsot främst är utsädesburet. För dem som tar eget utsäde är det alltså befogat att göra utsädesanalyser av flygsotsförekomst och att beta vid behov.

Om åtgärder inte vidtas kommer havreflygsot att spridas än mer, inte minst när arealen ökar. Samtidigt är ambitionerna höga att minska bekämpningsmedelsanvändningen, och termisk betning är i dag inte lika effektivt. Ekologiska odlingar har inte tillgång till kemisk betning. Det behövs alltså åtgärder på både kort och lång sikt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att minska odlingsproblemen med havreflygsot?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-17 Överlämnad: 2021-02-17 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga