Åtgärder mot missbruk av särskilda bidrag

Skriftlig fråga 2015/16:1273 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Alla offentliga välfärdssystem måste vara uppbyggda på så sätt att missbruk förebyggs och motverkas. Det är nödvändigt för systemens legitimitet och för att värna välfärden långsiktigt.

I dag finns möjlighet för asylsökande att ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket. Det kan till exempel gälla då behov av glasögon föreligger. När det gäller specifikt glasögon ska till ansökan om särskilt bidrag bifogas resultatet av en synundersökning samt ett kostnadsförslag. Utifrån detta underlag beviljar eller avslår Migrationsverket det särskilda bidraget. Beviljade bidrag delas ut till en enskilde. Dock sker, enligt uppgift, ingen kontroll av att glasögonen också hämtas ut hos den optiker där de har beställts. Denna brist på kontroll kan i enskilda fall innebära ett missbruk av systemet.

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

 

På vilket sätt säkerställs att det inte sker något missbruk av de särskilda bidrag som Migrationsverket har att besluta om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-24 Överlämnad: 2016-05-25 Anmäld: 2016-05-26 Svarsdatum: 2016-06-01 Sista svarsdatum: 2016-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga