Åtgärder mot stöldligor

Skriftlig fråga 2018/19:760 av Anders Hansson (M)

Anders Hansson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Värdet av det stöldgods som årligen förs ut ur Sverige beräknas enlig den svenska försäkringsbranschen uppgå till mellan 1,3 och 1,8 miljarder svenska kronor. Det rör sig om allt från exklusiva bilar och båtmotorer till entreprenad- och jordbruksmaskiner.

Vid ett seminarium i riksdagen den 12 juni angående just stöldligor där såväl polis som tull, tidigare åklagare och försäkringsbranschen deltog framkom att samtliga hade en och samma önskan, nämligen att ge Tullverket möjlighet att genomföra kontroller i det flöde av gods som går ut från Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs att utförsel av stöldgods klassas som ett smugglingsbrott.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern villig att genomföra en förändring i lagstiftningen som ger Tullverket befogenhet att även kontrollera utgående stöldgods, och när kan vi i så fall förvänta oss ett lagförslag till riksdagen i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-12 Överlämnad: 2019-06-13 Anmäld: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19
Svar på skriftlig fråga