Åtgärder riktade mot spelmarknaden med anledning av coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1169 av John Weinerhall (M)

John Weinerhall (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Den 7 april uttalade sig statsrådet Shekarabi i medierna om spelmarknaden angående att casinospelandet hos vissa mindre spelbolag har ökat. Den ökning av casinospelande som Spelinspektionen har uppmärksammat kan enligt utsago kopplas till coronakrisen till följd av ökat hemmasittande.

Dock är statistiken begränsad till 17 mindre spelbolag som enbart innehar licens för onlinespel. Alltså saknas data för de dryga 40 spelbolag som innehar licens för såväl casinospel som vadhållning och där Spelinspektionen därför inte kan särskilja specifika data.

Det är därför anmärkningsvärt att statsrådet drar så stora växlar när statistiken är så osäker. I ett uttalande säger statsrådet Shekarabi att han inte utesluter extraordinära åtgärder och säger sig heller inte utesluta suspenderade licenser eller andra åtgärder. Att i princip förbjuda en laglig och reglerad verksamhet som det finns bred politisk uppslutning kring är ett stort ingrepp på näringsfriheten. Inte nog med spelplanen snabbt skulle ritas om politiskt, utan det vore dåligt för svensk ekonomi i ett läge där näringslivets behov av intäkter är större än kanske någonsin.

De spelbolag som efter omregleringen sökte en svensk licens, som förbundit sig att följa svensk lag och som betalar svensk skatt skulle drabbas mycket hårt av stora ingrepp eller förbud. Den kanalisering som statsrådet annars brukar framhålla som viktig skulle också riskera att äventyras ytterligare då fler spelare kan antas spela på icke-licensierade bolag i stället. Dessutom vore sådana stora ingripanden olyckliga ur en politisk synvinkel då det är ett stort avsteg från den breda politiska överenskommelse som ledde fram till nuvarande reglering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Shekarabi:

 

Vilka ”extraordinära åtgärder” avser statsrådet med sitt uttalande, och kan spelbranschen och svenska spelare förvänta sig ett förbud mot onlinespel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-08 Överlämnad: 2020-04-09 Anmäld: 2020-04-14 Svarsdatum: 2020-04-22 Sista svarsdatum: 2020-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga