Åtgärder vid utpressningsförsök av diplomater

Skriftlig fråga 2019/20:425 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Dagens prisutdelning av Svenska Pens Tucholskypris till den fängslade förläggaren Gui Minhai har rört upp känslor hos den kinesiska ambassaden. Nya uppgifter visar att Kinas ambassad har hotat med konsekvenser i form av okända motåtgärder för den svenska regeringen i det fall man avser att närvara vid utdelningen. Den kinesiska ambassadören menar att detta är befogat då den svenska regeringen sårat det kinesiska folkets känslor och landets intressen.

Att det alltmer auktoritära landet använder sig av obehagliga metoder är på intet sätt nytt, även om tillvägagångsättet till synes blivit allt skarpare. Det är naturligtvis också något regeringen bör beakta då den kinesiska regimens företrädare återkommande säger sig använda sig av dessa metoder i syfte att skydda landets intressen. I takt med att de kinesiska investeringarna i andra länder tilltagit ökar också landets intressesfär, varför dessa investeringar bör ses som en tydlig strategi för att den kinesiska diktaturen ska kunna öka sitt globala inflytande.

Även på andra håll har det framkommit uppgifter om hur diplomater använder sig av utpressning gentemot svenska folkvalda i syfte att tjäna sitt lands intressen, som i många fall står i strid med vårt lands fria och öppna förhållningsätt.

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Ann Linde svara på följande fråga:

 

Vad avser ministern att göra för att stärka skyddet mot utpressningsförsök från utländska diplomater, och vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta när den här typen av hot framförs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga