Auktoriserade tolkar på Migrationsverket

Skriftlig fråga 2017/18:1187 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

P4 Malmöhus rapporterade den 12 april att 80 procent av de tolkar som Migrationsverket använder sig av inte är auktoriserade. Detta enligt Migrationsverkets egna siffror och en rapport från Kammarkollegiet. I reportaget från P4 lyfts det upp ett fall där det förekommit problem med tolken eftersom tolken inte behärskat det aktuella språket ordentligt. 

Det är viktigt att upprätthålla kvalitet och rättssäkerhet i asylprövningen. Därför är det viktigt att de tolkar som används av Migrationsverket behärskar de aktuella språken och kan tolka på ett rättssäkert sätt för den asylsökande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att vidta för att säkerställa kvalitet i Migrationsverkets asylprövning? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Överlämnad: 2018-04-17 Anmäld: 2018-04-18 Svarsdatum: 2018-04-25 Sista svarsdatum: 2018-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga