Avbrutet vägarbete på Europaväg 4 förbi Ljungby

Skriftlig fråga 2021/22:1108 av ClasGöran Carlsson (S)

ClasGöran Carlsson (S)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Europaväg 4 är förmodligen Sveriges viktigaste väg. En väg från Helsingborg i söder till Haparanda i norr. En pulsåder för såväl nyttotrafik som persontrafik. En väg med en oerhörd mängd trafik som ställer krav på hög standard.

Vi var många som under mer än tjugofem års tid arbetade för en utbyggnad av E4:an förbi Ljungby från motortrafikled till motorväg. En sträcka på totalt 31 kilometer. Jag motionerade själv i riksdagen för tio år sedan om nödvändigheten av en ombyggnad. Glädjen var därför stor när arbetet äntligen inleddes 2018. Men säg den glädje som varar. Strax före jul 2021 avbröts arbetet på grund av att den antagna huvudentreprenören begärts i konkurs. Arbetet står sedan dess stilla och orsakar en mängd problem i området.

Näringsidkare vars verksamhet hotas på grund av dålig skyltning, ”omöjliga” avfarter eller andra framkomlighetshinder. Jord- och skogsbrukare vars mark dränks av vatten på grund av att avloppsledningar inte färdigställs. Listan på drabbade kan göras ännu längre.

En fara som hittills kunnat undvikas handlar om påverkan på vattentäkten Bergaåsen, vars vatten försörjer både Växjös och Alvestas invånare med dricksvatten. Totalt får 70 000 personer sitt dricksvatten från täkten i Hallsjö.

Trafikverket har nu aviserat att en ny upphandling måste göras. En upphandling som kommer att ta tid. Tid som innebär att problem fortsätter och riskerar att förvärras. I stället för färdigställande i sommar kanske vi talar om färdigställande hösten 2023. I bästa fall.

Jag vill mot den bakgrunden fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Hur påverkar den uppkomna situationen regeringens satsning på E4:an?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-16 Överlämnad: 2022-02-17 Anmäld: 2022-02-18 Svarsdatum: 2022-02-23 Sista svarsdatum: 2022-02-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga