Avfallsregister

Skriftlig fråga 2021/22:1266 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

Den svenska avfallslagstiftningen bygger till stor del på gemensam lagstiftning inom EU. På Miljödepartementets initiativ har Naturvårdsverket skapat ett avfallsregister. Ingen annan medlemsstat kräver dock att alla verksamhetsutövare, oavsett inriktning, ska registrera sitt farliga avfall i ett särskilt register varje gång denne lämnar in ett lysrör på en återvinningsstation. Vid utebliven registrering riskeras dessutom sanktionsavgift.

Det är uppenbart att Miljödepartementet har feltolkat ”behandlar avfall”, trots att det tydligt står i ingressen till avfallsdirektivet (skäl 15): ”Verksamhetsutövare som producerar avfall i sin verksamhet bör inte anses syssla med avfallshantering.”

Avfallsregistret fyller ingen som helst miljöskyddande funktion, utan ökar i stället viljan att göra sig av med sitt farliga avfall på annat sätt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga klimat- och miljöminister Annika Strandhäll :

 

Avser minister att ändra i avfallsförordningen så att det framgår att verksamhetsutövare som producerar avfall i sin verksamhet inte ska anses syssla med avfallshantering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-14 Överlämnad: 2022-03-14 Anmäld: 2022-03-15 Svarsdatum: 2022-03-23 Sista svarsdatum: 2022-03-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga