avgift efter 65 år

Skriftlig fråga 2001/02:1607 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 5 september

Fråga 2001/02:1607

av Bo Könberg (fp) till finansminister Bosse Ringholm om avgift efter 65 år

Den särskilda löneskatten infördes 1991 och är tänkt att motsvara skattedelen av socialavgifterna. Den senaste ändringen av nivån ägde rum 1997. I propositionen (1997/98:1 s. 169) utlovades att regeringen skulle se över beräkningsschablonen för denna skatt. Med tanke på att detta löfte ställdes ut för fem år sedan utgår jag från att arbetet måste vara om inte färdigt så dock långt kommet.

Vilka resultat har översynen givit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)