Avgift vid vaccination mot covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:2946 av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Acko Ankarberg Johansson (KD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Personer med sjukdomar som kräver särskild övervakning av läkare när de vaccineras mot covid-19 har inte bara fått den viktiga vaccinationen utan också en avgift för att läkare finns med. Patienten drabbas av en sjukvårdsavgift trots att vaccinationen ska vara avgiftsfri.

I den överenskommelse som gjorts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner framgår det att vaccineringen ska vara avgiftsfri för den enskilde. Det finns inget utrymme i överenskommelsen för att avgiftsbelägga på det sätt som patienter nu möts av i flera regioner.

Därför frågar jag socialminister Lena Hallengren: 

 

Vilka åtgärder vidtar ministern och regeringen i syfte att säkerställa att landets invånare erbjuds vaccination i enlighet med överenskommelsen, vilket innebär att de ska vara helt kostnadsfria?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-05-21 Överlämnad: 2021-05-24 Anmäld: 2021-05-25 Svarsdatum: 2021-06-02 Sista svarsdatum: 2021-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga