Avgifterna för ändringsansökningar

Skriftlig fråga 2020/21:3623 av Sofia Nilsson (C)

Sofia Nilsson (C)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Den 1 januari avgiftsbelades både nyansökningar om att bedriva tillståndspliktig verksamhet och ändringsansökningar gällande befintliga tillstånd hos Ivo. Samtidigt blev fyra nya verksamheter, hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet och biträdande kontaktperson enligt LSS, tillståndspliktigt, och en ägar- och ledningsprövning infördes.

Sedan tillståndsprövningen inom vård och omsorg infördes har många välfärdsföretag upplevt att de avgifter som tas ut av Ivo, i synnerhet vid ändring i tillstånden, kan bli orimligt höga och snarare hämmar än gynnar utvecklingen av omsorgen.

Ivo fick i år i uppdrag av regeringen att analysera det nuvarande regelverket för tillståndsprövning inom vård och omsorg. I sin första delrapport från uppdraget föreslår Ivo att avgifterna för ändringsansökan slopas.

Ivos uppfattning är att avgifter som riskerar att hindra en seriös aktör från att ansöka om ett tillstånd, eller från att göra ändringar samt meddela de ändringar den gör, inte svarar mot det övergripande syftet med tillståndsprövningen.

Vidare konstateras att ”avgifter för tillståndsprövning påverkar beteendet hos dem som söker tillstånd. IVO:s mening är att avgifter som riskerar att hindra en seriös aktör från att ansöka om ett tillstånd, eller från att göra ändringar samt meddela de ändringar den gör, inte svarar mot det övergripande syftet med tillståndsprövningen. IVO föreslår därför att ändringsavgiften avskaffas.”

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är därför:

 

Kommer ministern och regeringen att följa sin egen myndighets rekommendationer och avskaffa avgifterna för ändringsansökan?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-08 Överlämnad: 2021-09-08 Anmäld: 2021-09-09 Svarsdatum: 2021-09-15 Sista svarsdatum: 2021-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga