Avhysning i praktiken

Skriftlig fråga 2016/17:1863 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 1 juli i år ändrade Sveriges riksdag reglerna för avhysning. Tanken är att det ska vara lättare för markägare att avhysa personer som inte följer reglerna för allemansrätten. Att få sin mark ockuperad av exempelvis bärplockare som utför sina behov på markägarens domäner, eller som eldar och skräpar ned, är inte en tillfredställande situation.

I Hela Hälsingland den 25 augusti 2017 säger polisen att det inte är en prioriterad åtgärd att bistå markägare som har fått sin mark ockuperad och att det kan ta tid för polisen att ingripa. Det var inte tanken med den förändring som riksdagen gjorde, tvärtom, tanken var att om allemansrätten ska kunna bevaras så är det av avgörande betydelse att våra myndigheter agerar när intrång/ockupation sker av mark.

Markägaren säger i samma artikel uppgivet. Jag har pratat med Kronofogden som sa att det gick att gå genom polisen för att snabba på. Så jag har pratat med polisen och de har varit här och tittat, men jag har inte fått några mer svar. Man känner sig maktlös.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att lagen i praktiken fungerar som det är tänkt för att bistå markägare som får sin mark ockuperad?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-30 Överlämnad: 2017-08-31 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga