avlyssning av telefonsamtal och datatrafik i Europa

Skriftlig fråga 1999/2000:813 av Könberg, Bo (fp)

Könberg, Bo (fp)

den 10 april

Fråga 1999/2000:813

av Bo Könberg (fp) till justitieminister Laila Freivalds om avlyssning av telefonsamtal och datatrafik i Europa

Frågan om det amerikanska övervakningssystemet Echelons existens aktualiserades genom en rapport som lämnades till Europaparlamentet i januari 1998 där det påstods att all e-post, alla telefonsamtal och alla faxmeddelanden i Europa avlyssnas och att regeringar, företag och individer i ett flertal europeiska länder övervakas.

Det har den senaste tiden kommit fram uppgifter som stärker misstanken om att USA avlyssnar telefonsamtal och datatrafik i Europa. USA:s regering har, efter många års tillbakavisande och tystnad, medgivit att detta övervakningssystem existerar, men enbart för att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet. Det har dock sedermera påståtts att systemet även skulle användas för industrispionage.

Dessa uppgifter har fått Europaparlamentet att reagera kraftigt och det har där lagts fram ett förslag om att tillsätta en särskild utredning av frågan. EU-kommissionen har, genom kommissionär Liikanen, även reagerat och säger att man tar uppgifterna om Echelon på allvar. Dock har EU:s regeringar valt att avstå från att kommentera frågan.

Jag vill med anledning av det ovan anförda ställa följande fråga:

Är regeringen beredd att i ministerrådet ta initiativ till att frågan om övervakningssystemet Echelon utreds vidare tillsammans med EU:s övriga regeringar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-10 Besvarad: 2000-04-19 Anmäld: 2000-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-19)