Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen

Skriftlig fråga 2017/18:1493 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Liberalerna har under många år lyft upp frågor kring polisutbildningen. Vi är bekymrade över regeringens utbyggnadstakt, som också har ifrågasatts och kritiserats av de tre befintliga lärosätena. Jag delar deras uppfattning att kvaliteten äventyras med den politik regeringen för. Dessutom har vi kritiserat alla förslag som sänkt kraven för att antas och bli polis. Tvärtom måste kraven vara skarpa för att rekrytera de bäst lämpade för detta viktiga uppdrag.

En annan fråga som Liberalerna vill betona är kvaliteten på polisutbildningen. Det räcker inte att endast redovisa antal platser, antal vakanser/avhopp samt genomströmningsstatistik. Vi vill att regeringen genom Polismyndigheten, men ännu bättre någon extern aktör, granskar kvaliteten på utbildningen mer genomgående. De teoretiska momenten och de praktiska momenten måste granskas. Vi måste kunna ta del av vad polisstudenterna tycker om sin utbildning men också fånga vad de faktiskt lär sig. Vi behöver också återupprätta de praktikveckor, så kallade fältveckor, som nu är nere på tre dagar, att jämföra med både tre och fyra veckor om man går tillbaka några år. Det är grundläggande för oss att alla studenter ska få del av denna erfarenhet. Uppdraget att granska kan läggas på Statskontoret eller Universitetskanslersämbetet, som i dag utövar tillsyn över landets högskole-och universitetsutbildningar. Eftersom polisutbildningen bedrivs vid tre akademiska lärosäten skulle detta vara ett naturligt steg. När det gäller de praktiska momenten skulle man kunna be en extern aktör granska Polismyndighetens del i utbildningen.

Mot bakgrund av att det saknas en generell och systematisk kvalitetsutvärderingsmodell för polisutbildningen vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson: 

 

När avser ministern och regeringen att ta initiativ till ett sådant arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Sista svarsdatum: 2018-06-20 Svarsdatum: 2018-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga