Avsaknad av svensk statistik om antisemitism

Skriftlig fråga 2021/22:615 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) rapporterar om fall och incidenter av antisemitism. Rapporteringen grundar sig delvis på data från medlemsstaterna.

FRA pekar på problemet att statistik saknas från Sverige för 2019 och 2020. Även Ungern och Portugal saknar statistik. FRA anser att när statistik saknas begränsar det förmågan hos beslutsfattare och andra berörda aktörer att vidta åtgärder och genomföra handlingsplaner.

Jag delar den uppfattningen. En kartläggning av omfattning och karaktär av antisemitiska handlingar är viktig för att förstå och motarbeta företeelsen.

Mot bakgrund av det vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson följande:

 

Varför saknas statistiken, och vad avser stastrådet att göra för att statistik ska insamlas och presenteras i framtiden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-14 Överlämnad: 2021-12-15 Anmäld: 2021-12-16 Svarsdatum: 2021-12-29 Sista svarsdatum: 2021-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga