Avsaknad av testmateriel för covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1570 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Innan coronaviruset på allvar nådde Sverige så menade socialministern att den svenska beredskapen för att hantera viruset var god. I efterhand har beredskapen kanske inte varit lika god som socialministern ville göra gällande.

Moderaterna drev på för att utöka testningen av covid-19 i Sverige. Efter påtryckningar gav regeringen med sig och gav Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en testningsstrategi för utökad testning i Sverige.

Enligt socialministern fanns det i början av maj en testningskapacitet för 100 000 tester i veckan, för övrigt en siffra som är regeringens målsättning. Moderaterna har sedan i mars drivit på för en utökad testning och har som målsättning att 150 000 tester i veckan ska genomföras. Under vecka 23, för vilken den senast uppdaterade siffran redovisas på Folkhälsomyndighetens hemsida, analyserades drygt 49 000 tester. Knappt hälften av den kapacitet som finns utnyttjas alltså.

Under denna process har socialministern pekat på regionernas ansvar för testningen för att komma upp i 100 000 tester i veckan. Bland prioriteringsgrupperna 1 till 4 hade regionerna ansvaret för grupp 1 och 2. Via Sveriges Kommuner och Regioner har regionerna nu tagit på sig ansvaret för att testa grupp 3, trots att de inte hade det ansvaret från början.

I dagarna har det kommit medieuppgifter om att det har rått akut brist på provtagningspinnar i regionerna. Folkhälsomyndigheten, som samordnande myndighet, och Socialstyrelsen, som nationell inköpscentral, misslyckades med att få fram provtagningspinnar till regionerna. Samtidigt som detta sker säger socialministern i en intervju i SVT att jag vill understryka att de (regionerna) behöver öka takten.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hade ministern kännedom om den ovan nämnda bristen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-12 Överlämnad: 2020-06-12 Anmäld: 2020-06-15 Svarsdatum: 2020-06-24 Sista svarsdatum: 2020-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga