Avsaknaden av förskoleklasser för elever som tillhör särskolan

Skriftlig fråga 2018/19:664 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Liberalerna har tidigare uppmärksammat regeringen på problemet med att barn som går på förskola och sedan ska gå vidare till grundsärskola saknar förskoleklasser för sin målgrupp. Det är förstås en brist, inte minst med tanke på att förskoleklassen sedan hösten 2018 är en obligatorisk skolform. Den fråga som vi ställde om vad regeringen avsåg att göra besvarades aldrig, utan det hänvisades till att det är hemkommunen som ska se till att plats erbjuds.

Med tanke på att kommunerna inte bedriver förskoleklass för särskoleelever måste detta indikera att skollagen inte är anpassad till verkligheten.

Regeringen meddelade i mars att det finns en möjlighet för dessa barn att börja årskurs 1 i grundsärskolan redan som sexåring och därmed hoppa över förskoleklassen. Men i de kommuner jag har följt efterfrågas tydliga besked om en verksamhet som faktiskt erbjuds just de elever som har behov av en förskoleklass som förbereder dem för grundsärskolan. Precis som alla andra barn har dessa barn rätt till plats i en förskoleklass. Men då måste den vara särskilt anpassad för barn som tillhör grundsärskolans målgrupp.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström följande:

 

Är ministern och regeringen beredda att ändra och förtydliga skollagen om att huvudmännen ska erbjuda förskoleklass även för elever som ska påbörja grundsärskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-16 Överlämnad: 2019-05-17 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29
Svar på skriftlig fråga