Avskaffande av roamingavgifter inom EU

Skriftlig fråga 2014/15:489 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Under en längre period har frågan om att avskaffa extraavgifter - så kallade roamingavgifter - för att använda mobiler i andra EU-länder varit aktuell. Det skulle kraftigt underlätta för personer som reser inom EU ifall avgiften avskaffades.

Enligt beräkningar från EU skulle en gemensam digital marknad öka bnp i unionen med hundratals miljarder euro årligen. Det skulle starkt kunna bidra till att unionens länder snabbare kan återhämta sig från den finanskris som just varit.

Sverige ställer sig nu bakom den fleråriga planen för avskaffande av roamingavgiften i stället för att gå på den linje som skulle leda till ett avskaffande redan i år.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Under vilka omständigheter och på vilka fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande om att en snabbare tidsplan än den fleråriga skulle vara orealistisk att genomföra?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-05-04 Överlämnad: 2015-05-04 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga