Avskaffande av VAB-intyg

Skriftlig fråga 2011/12:438 av Fridolin, Gustav (MP)

Fridolin, Gustav (MP)

den 1 mars

Fråga

2011/12:438 Avskaffande av VAB-intyg

av Gustav Fridolin (MP)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

I en utredning Miljöpartiet tagit fram genom riksdagens utredningstjänst konstateras att pedagoger i förskola och skola lägger 34 000 timmar om året på att fylla i så kallade VAB-intyg. Trots att ansvarig myndighet, Försäkringskassan, klargjort att man inte kan se någon effekt av regeringens ändrade regler om intygen så fortsätter småbarnsföräldrar att krävas på intyg från första dagen. Det tar tid från föräldrar och det tar tid från pedagogers möte med barn och möjlighet att ge varje barn de bästa förutsättningarna att växa. Sveriges lärare har som det är redan alltför mycket av administrativa arbetsuppgifter. Man borde skyndsamt få veta att denna onödiga byråkrati kommer att avskaffas i sin nuvarande form.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsministern när Sveriges lärare, enligt utbildningsministerns avsikter, kan räkna med att reglerna för så kallade VAB-intyg förändras.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-03-01 Anmäld: 2012-03-01 Besvarad: 2012-03-07 Svar anmält: 2012-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-07)