Avskedsrum vid rättsläkarstationer

Skriftlig fråga 2009/10:893 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 11 juni

Fråga

2009/10:893 Avskedsrum vid rättsläkarstationer

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom sjukvården är man ofta mycket mån om att skapa särskilt inredda rum där man kan ta avsked av avlidna anhöriga. Att skapa former för ett värdigt avsked kan vara mycket viktigt för sorgearbetet och är även på andra sätt en mycket viktig bemötandefråga gentemot allmänheten. Det har emellertid kommit till min kännedom att situationen vid rättsläkarstationerna inte ser lika bra ut. Åtminstone vid rättsläkarstationen i Solna saknas ett särskilt avskedsrum. Landstingspolitikerna i Stockholms län kan inget göra åt detta eftersom det är en statlig anläggning. Just vid rättsläkarstationerna kan omständigheterna som gjort att personer har avlidit vara sådana att det bör vara särskilt angeläget att skapa möjligheter för värdiga avsked.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Avser socialministern att vidta åtgärder för att särskilda avskedsrum ska finnas vid rättsläkarstationerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-11 Anmäld: 2010-06-14 Svar anmält: 2010-06-16 Besvarad: 2010-06-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-16)