Avverkning av skyddsvärda skogsområden

Skriftlig fråga 2021/22:141 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Att bevara de kvarvarande skogarna i Sverige som har höga naturvärden är avgörande för att vi ska bromsa utarmningen av biologisk mångfald och nå vårt miljömål Levande skogar. Trots detta fortsätter skyddsvärda skogar att avverkas. Vänsterpartiet har i riksdagen under ett flertal år lyft behovet av lagstiftning som stoppar denna oacceptabla förlust av livsmiljöer för djur och växter. Om Sverige ska bevara någon som helst trovärdighet inom den globala naturvården och för att våra miljömål ska nås krävs omedelbara åtgärder för att stoppa dessa avverkningar.

Regeringen har, vilket Vänsterpartiet välkomnar, kraftigt höjt anslagen för att skydda mer skog i budgetpropositionen för 2022. Ökade anslag för att skydda mer skog är nödvändigt men förhindrar inte att unika skogar fortsätter att avverkas. DN kunde nyligen avslöja att ett internt pm på Skogsstyrelsen om avverkningsanmälda värdekärnor bedömer att risken är stor att vi får stora förluster av värdekärnor som Sverige har ett utpekat ansvar att skydda. I samma pm konstateras vidare att förluster av värdekärnor pågår nu och att det brådskar att hitta en lösning.

Vänsterpartiet anser att rådande situation för våra värdefulla skogar är oacceptabel. Miljö- och klimatminster Per Bolund har i det pågående arbetet inom FN:s konvention om biologisk mångfald konstaterat att det är ”vår skyldighet att göra något åt denna ödesfråga”.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

Avser ministern att vidta åtgärder som förhindrar att skogar med höga naturvärden avverkas?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.