Avvisning av asylsökande från Sudan

Skriftlig fråga 2005/06:1776 av Ekström, Anne-Marie (fp)

Ekström, Anne-Marie (fp)

den 9 juni

Fråga 2005/06:1776 av Anne-Marie Ekström (fp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Avvisning av asylsökande från Sudan

För närvarande hungerstrejkar åtta sudanesiska män i Göteborg. De har varit människorättsaktivister och flera av dem kommer från Darfurområdet. Situationen i Sudan är instabil. Sudans regering tillåter inte en FN-styrka.

Enligt UNHCR:s rekommendationer bör inte män som är i stridbar ålder tvingas återvända, oavsett varifrån i Sudan de kommer. I ett dekret från 1993 tillåts myndigheterna vid gränsen att arrestera dem som varit utomlands minst ett år. Detta används selektivt. Unga män är särskilt utsatta.

UNHCR varnar också för att internflyktalternativ för asylsökande som kommer från Darfur är osäkert överallt i Sudan. Denna information återfinns numera på Migrationsverkets hemsida under landinformation.

Trots detta har de sudanesiska männen fått avslag på sina asylansökningar med motivet att de kan återvända till någon annan plats i Sudan. Männen har sökt på nytt enligt den nya tillfälliga lagen. En har fått avslag medan de övriga väntar på att deras ansökan ska behandlas.

Den nu pågående hungerstrejken är en desperat handling för att väcka uppmärksamhet för situationen. Detta är inte första gången som Migrationsverket gör avsteg från UNHCR:s rekommendationer.

Med tanke på den instabila situationen som nu råder i Sudan borde avvisningar till Sudan stoppas och UNHCR:s rekommendationer följas.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att osäkra avvisningar till Sudan stoppas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-09 Anmäld: 2006-06-09 Besvarad: 2006-06-16 Svar anmält: 2006-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-16)