Avvisningar till Egypten av flyktingar från Gaza

Skriftlig fråga 2009/10:867 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 3 juni

Fråga

2009/10:867 Avvisningar till Egypten av flyktingar från Gaza

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Palestinier från Gaza har utvisats från Sverige till Egypten med hänvisning till att det skulle vara möjligt att därifrån ta sig vidare via Rafah-övergången. Sedan Hamas kom till makten har emellertid gränsövergången vid Rafah varit helt stängd om än undantag förekommit då gränsen öppnats. Dessa mer eller mindre slumpmässiga undantag har varat endast någon eller några dagar i taget med ett mycket stort antal människor som samtidigt velat ta sig över gränsen. Övriga gränsövergångar är stängda på grund av Israels blockad.

Om man med dagens ytterst begränsade möjligheter att ta sig från Egypten till Gaza ändå behandlar detta som en möjlighet, innebär det i förlängningen att personer skulle kunna utvisas till vilket land som helst i världen oavsett vad som är det tänkta destinationslandet. Något slags teoretisk möjlighet att ta sig vidare kan alltid anses finnas. Det är en mycket problematisk utveckling som omintetgör utlänningslagens bestämmelser om vart personer får utvisas: till sina hemländer eller till det land från vilket man kom till Sverige. Praxisen blir särskilt allvarlig i och med att från Sverige utvisade palestinier direkt vid ankomsten till Egypten har utsatts för omänsklig behandling och förvarstagande på obestämd tid.

Min fråga till statsrådet Tobias Billström är därför:

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en översyn av huruvida svenska myndigheters praxis att verkställa avvisningar till Egypten för fortsatt resa till Gaza överensstämmer med utlänningslagens reglering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-03 Anmäld: 2010-06-03 Besvarad: 2010-06-09 Svar anmält: 2010-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-09)