Bankkonton till ukrainska flyktingar

Skriftlig fråga 2022/23:217 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Statsrådet Niklas Wykman (M)

 

Den 4 mars 2022 aktiverade EU det så kallade massflyktsdirektivet med anledning av det ryska anfallskriget mot Ukraina och de efterföljande flyktingströmmarna. I dag beräknas cirka 40 000 ukrainare befinna sig i Sverige, men sifforna är osäkra givet att det sedan tidigare råder visumfrihet. Ukrainare kan uppehålla sig upp till tre månader i Sverige utan att behöva registrera sig.

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska flyktingar ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU. Den ukrainska flyktinggruppen i Sverige består nästan uteslutande av kvinnor och barn. Flera fortsätter att arbeta på distans mot arbeten i Ukraina medan andra har fått jobb i Sverige. Ett stort antal söker jobb och lever enbart på Migrationsverkets dagersättning.

För dem som har fått ett jobb i Sverige uppstår problem när det gäller att öppna ett svenskt bankkonto dit lönen kan transfereras från arbetsgivaren. Ett bankkonto kan öppnas om banken kan styrka personens identitet. Det förefaller nu som om de flesta banker inte godkänner den inhemska ukrainska id-handlingen, däremot godkänns ett biometriskt pass. Det finns också ett visst godtycke. Detta innebär att ukrainare som fått jobb i Sverige men som enbart har den ukrainska id-handlingen riskerar att nekas att öppna ett bankkonto och därmed inte har någon annan möjlighet att ta emot sin lön än att få den utbetalad i kontanter. Detta är ett moment 22 som den svenska staten behöver lösa omgående.

Regeringen har prioriterat stödet till Ukraina. Det är mycket välkommet men fler insatser behöver komma till stånd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Niklas Wykman:

 

Vilka ytterligare åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att ukrainska flyktingar kan öppna ett svenskt bankkonto?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-12-22 Överlämnad: 2022-12-23 Besvarad: 2023-01-09 Sista svarsdatum: 2023-01-09 Anmäld: 2023-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga