Barn i apatiska situationer i olika länder

Skriftlig fråga 2005/06:2137 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 15 september

Fråga 2005/06:2137 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Barbro Holmberg (s)

Barn i apatiska situationer i olika länder

Debatten om de asylsökande barn som fallit ned i total apati har i Sverige utgått från att sjukdomsbilden bara finns i Sverige. Detta har ifrågasatts av flera frivilligorganisationer och barnläkare och i senaste numret av tidskriften Artikel 14 redovisas fall med barn i okontaktbart och apatiskt tillstånd från skilda länder som Rwanda, Irak och Libanon. Barnen är onåbara för omgivningen, reagerar inte på det som händer runt dem och har gått in i sådant tillstånd efter beskjutningar eller att ha sett sina nära dödas.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att klargöra de riktiga förutsättningarna för den svenska debatten om dessa svårt sjuka barn.

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-15 Förfallen: 2006-09-26 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.