Barn och unga som gifts bort

Skriftlig fråga 2020/21:41 av Malin Höglund (M)

Malin Höglund (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har en lagstiftning när det gäller hederskultur som på vissa områden är förlegad, och svenskt rättsväsen saknar möjlighet att vara proaktivt i sitt arbete mot hedersvåld.

Sverige saknar i dag också statistik över hur många barn och unga som gifts bort eller som är i riskzonen. Det behövs en nolltolerans mot hederskultur samt en kraftsamling i form av en nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn och ungdomar. Vid terminsstarten efter sommaren saknas ett flertal barn och ungdomar vid första dagen i skolan i våra kommuner. En ung tjej larmade i somras i min kommun: Jag kommer att bli bortgift! Långt ifrån alla tjejer vill eller vågar gå ut och signalera på hjälp, och det ska inte heller behövas. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att fler skyldiga till frihetsberövande av barn ska ställas inför rätta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-11 Överlämnad: 2020-09-13 Anmäld: 2020-09-15 Svarsdatum: 2020-09-23 Sista svarsdatum: 2020-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga