Barnmorskor och läkare på ungdomsmottagningar

Skriftlig fråga 2018/19:558 av Dag Larsson (S)

Dag Larsson (S)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sedan som längst 50 år tillbaka har många ungdomsmottagningar drivits i kommunal regi i Stockholms län. De anställda har både medicinsk och psykosocial kompetens samt kompetens inom sex och reproduktiv hälsa. Arbetet bedrivs i team bestående av barnmorskor, kuratorer, gynekolog och venereolog. 

Ungdomarna kan besöka ungdomsmottagningen i åldern 12 till och med 22 år. Arbetet utgår från att främja ungdomars fysiska, psykiska, sociala och sexuella hälsa och välbefinnande.

Ungdomsmottagningarna har en god förankring lokalt i kommunen och har ungdomarnas förtroende. Mottagningarna är välbesökta, och det tvärprofessionella bemötandet och frivilligheten är framgångsfaktorer för verksamheten.

Inför kommande avtalsskrivande med Region Stockholm har nu jurister inom Region Stockholm och även Storstockholm bedömt att Ungdomsmottagningen är olaglig, med motiveringen att kommunen ej kan anställa medicinska specialister såsom barnmorskor och läkare.

I hälso- och sjukvårdslagen finns ett undantag för elevvården och äldrevården, vilket gör att kommuner kan anställa specialister med medicinsk kompetens för dessa verksamheter.

Det innebär att även ungdomsmottagningen som verksamhet skulle kunna skrivas in som ett undantag i 14 kap. hälso- och sjukvårdslagen. Detta gör att verksamheten kan fortsätta i kommunens regi, om kommunen så önskar och då vara en laglig verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Hur ser ministern på möjligheterna för kommunala ungdomsmottagningar att anställa barnmorskor och läkare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-17 Överlämnad: 2019-04-18 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-05-02 Sista svarsdatum: 2019-05-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga