Bättre interoperabilitet i nordisk krisberedskap

Skriftlig fråga 2017/18:1609 av Kerstin Lundgren (C)

Kerstin Lundgren (C)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige har denna sommar fått prov på storskalig nordisk interoperabilitet och EU-interoperabilitet i krisberedskapen för att hantera skogsbränderna. Sverige är för närvarande ordförande i Nordiska ministerrådet. I Sveriges ordförandeskapsprogram 2018 står följande: "Under 2018 leder Sverige det nordiska samarbetet kring krisberedskap, som har sin grund i den så kallade Hagadeklarationen. De nuvarande utvecklingsmålen gäller för perioden 2015–2018 och de kommer därför att förnyas under det svenska ordförandeskapet.

Förbättrad interoperabilitet mellan de nordiska ländernas insatspersonal och resurser för civil säkerhet eftersträvas."

Med anledning av sommarens omfattande skogsbränder vill jag därför fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

 

Har några nya initiativ tagits eller planeras några sådana för att förbättra den nordiska krisberedskapen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-08-10 Överlämnad: 2018-08-13 Besvarad: 2018-08-27 Sista svarsdatum: 2018-08-27 Anmäld: 2018-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga