Bedömningen att stoppa utbyggnaden av järnvägsnätet

Skriftlig fråga 2020/21:570 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trafikverket gör i sin rapport om den kommande nationella planen gällande att Trafikverket inte ser någon möjlighet att investera i nya spår och banor om inte anslagen ökar markant. Man menar att alla resurser i princip går åt till underhåll av befintlig infrastruktur. Följande står att läsa i rapporten:

Inriktning ramnivå 0 procent med delar av nya stambanor

12 år (622,5 miljarder kronor): Det finns ett visst utrymme för de inledande etapperna av nya stambanor, men inte tillräckligt för den utbyggnadstakt som förutsätts i gällande nationell plan. Det finns inget utrymme för nya namngivna åtgärder, utan enbart för pågående namngivna åtgärder. Vidmakthållandet har en något lägre nivå (cirka 93 procent) än vad som krävs för att upprätthålla dagens funktionalitet.”

Samt:

Inriktning ramnivå 0 procent utan nya stambanor

 12 år (622,5 miljarder kronor): Det finns inget utrymme för nya stambanor. Det finns inte heller utrymme för nya namngivna åtgärder, men pågående och en del bundna namngivna åtgärder kan genomföras inom planperioden. Vidmakthållandet är tillräckligt för att upprätthålla dagens funktionalitet.”

Trots att anslagen till Trafikverket ökat kraftigt under innevarande planperiod menar Trafikverket att det krävs ett tillskott på ytterligare 20 procent under en kommande 12- eller 16-årsperiod för att fortsätta den planerade utbyggnadstakten av järnvägsnätet. Utan detta tillskott kommer således viktiga projekt såsom Norrbotniabanan, fyrspår Hässleholm–Lund, Ostlänken med flera att läggas i malpåse. Summan Trafikverket talar om som skulle behövas för att stå emot de planerade investeringarna motsvarar hela 125 miljarder kronor under tolvårsperioden. Den ekonomiska bedömning som legat till grund för nuvarande nationell plan är således helt felaktig, eller så bedömer nu Trafikverket att kostnaderna för investeringar kraftigt kommer att skena enligt nya beräkningar. I ljuset av detta förefaller det i så fall ytterst märkligt att Trafikverket efter nya beräkningar gjorde bedömningen att det skulle gå att bygga en höghastighetsjärnväg billigare än de tidigare beräkningarna. För mig förefaller det inte som att Trafikverket kan göra trovärdiga beräkningar.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Anser ministern att Trafikverkets bedömning av behovet av ett tillskott på 20 procent på nuvarande ramnivå för att kunna genomföra de i planen namngivna investeringarna i den nationella planen är rimlig, och vidtar ministern annars några åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-18 Överlämnad: 2020-11-19 Anmäld: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-11-25 Sista svarsdatum: 2020-11-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga