Bedrägerier

Skriftlig fråga 2012/13:726 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 26 augusti

Fråga

2012/13:726 Bedrägerier

av Anders Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes under 2012 ca 129 000 bedrägeribrott. Det är en ökning med 13 800 brott jämfört med 2011. Bedrägeri med hjälp av internet har ökat med 43 procent till 21 400 anmälda brott, samtidigt som bedrägeri med hjälp av bluffaktura har minskat med 5 procent till 16 100 anmälda brott. Huvuddelen av bedrägeribrotten begås av män (upp till 80 procent år 2010).

Antalet anmälda bedrägeribrott har mer än fördubblats sedan 2006. Sett i ett längre perspektiv var nivån för bedrägerier i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet nästan lika hög. Anmälningsbenägenheten varierar mellan olika typer av bedrägerier och beror på omständigheter vid brottet samt myndigheters, företags och privatpersoners förmåga att upptäcka brotten. Bedrägeri är ett typiskt seriebrott där en enda bedragare kan ge upphov till tusentals anmälda brott under en kort period.

År 2012 anmäldes 8 420 bidragsbrott, vilket motsvarar en minskning med 12 procent jämfört med 2011. Drygt 40 procent av bidragsbrotten avser brott mot Försäkringskassan. Dessa brott minskade med 22 procent till 3 630 anmälda brott.

Den faktiska brottsligheten är antagligen större, eftersom många bedrägerier inte kommer till myndigheternas kännedom. Främst privatpersoner men också företag kan dra sig för att anmäla, eftersom man skäms över att ha blivit lurad.

Genom vilka åtgärder avser justitieministern att minska bedrägeribrotten och deras mörkertal?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-26 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-09 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-09)