Befrielse från förmånsbeskattning vid vissa transporter

Skriftlig fråga 2019/20:1702 av Niklas Wykman (M)

Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Det är viktigt att Sverige står samlat när coronakrisen drabbar hela samhället. Ska vi ta oss igenom detta är det avgörande att vi stöttar sjukvården och äldreomsorgen så gott vi kan.

Regeringen har, efter att Moderaterna länge drivit frågan, föreslagit en tillfällig skattefrihet för förmån av friparkering i anslutning till arbetsplatsen. Dock ansåg riksdagen att regeringen inte gjort tillräckligt i sitt förslag då transporter till och från arbetet och fria måltider som ges till personal i vård- och omsorgsverksamhet fortfarande skulle förmånsbeskattas. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ändringar i lagstiftningen för att säkerställa att sådana förmåner undantas från beskattning.

Nu har regeringen skickat förslaget om att införa en tillfällig skattefrihet för förmån av fri kost för bland annat vård- och omsorgspersonal på remiss. Dock har inte regeringen ännu presenterat något initiativ eller åtgärd för att transporter till och från arbetet ska befrias från förmånsbeskattning.

Det är inte rimligt att en sjuksköterska ska behöva betala mer skatt och ägna tid åt komplicerade deklarationer för att vederbörande exempelvis får fria resor till arbetet under pandemin. Det är därför av stor vikt att regeringen levererar på det tillkännagivande som riksdagen röstat igenom och säkrar att de som arbetar i frontlinjen i kampen mot coronaviruset inte ska förmånsbeskattas för fria resor till och från arbetet.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Med anledning av riksdagens tillkännagivande – när kommer finansministern att återkomma med konkreta åtgärder som säkrar att transporter till och från arbetet för personal i vård- och omsorgsverksamhet inte ska förmånsbeskattas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-30 Överlämnad: 2020-07-01 Sista svarsdatum: 2020-07-15 Svarsdatum: 2020-08-06 Anmäld: 2020-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga