Behörig företrädare för utländska företag i Sverige

Skriftlig fråga 2008/09:1218 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 11 september

Fråga

2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige

av Christina Axelsson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

När tjänstedirektivet behandlades för ett par år sedan beslutades att utländska företag som ska verka tillfälligt i Sverige måste registrera sig. Genom en förordning förtydligades detta med att företagen (med undantag av byggbranschen) måste registrera en filial i landet. Enligt uppgifter i medierna avser regeringen nu att, vid översyn av den så kallade filiallagen, slopa kravet på lokal arbetsgivarrepresentant i landet. Statliga Bolagsverket skriver i sitt remissvar till regeringen att det i så fall kan blir stora problem att hålla reda på och få tag på samt kontrollera de utländska företag som verkar i Sverige. De fackliga organisationerna befarar att skyddet för de anställda kommer att minska om ingen behörig representant för arbetsgivaren finns i Sverige.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser ministern att verka för att Sverige även fortsättningsvis ska ha rätt att kräva att utländska företag verksamma i landet ska ha en behörig företrädare registrerad här?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-23)