Behov av fler ledarhundar

Skriftlig fråga 2017/18:996 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

I dagens läge finns det inte tillräckligt med ledarhundar för att tillgodose behovet av ledarhundar. Att en person i behov av ledarhund inte har möjlighet att få sitt behov tillgodosett har stor inverkan för den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv.

Alla som är i behov av en ledarhund för att klara sin vardag bör snarast möjligt få tillgång till en ledarhund. Men när det, som i dagens läge, råder brist på ledarhundar får det en stor negativ inverkan för den enskilde.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att behovet av ledarhundar tillfredsställs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga