Behovet av fler häktes- och anstaltsplatser

Skriftlig fråga 2021/22:926 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Många av kriminalvårdens häkten och anstalter är i dag fullbelagda. Smärtgränsen för hur fulla svenska fängelser får vara brukar beräknas till 85–90 procent. Nu uppgår anstaltsbeläggningen på fasta platser till 110 procent, och tar man med beredskapsplatser och tillfälliga platser är siffran 95 procent totalt. Det innebär bland annat att fler dömda blir kvar i häkten, som också är överfulla.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det kriminalvårdens möjlighet att placera intagna.

Det är uppenbart att kriminalvården tvingas arbeta med väldigt små marginaler när det kommer till antalet häktes- och anstaltsplatser. Senast landet befann sig i en liknande situation ledde det till rymningar och misshandel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att antalet häktes- och anstaltsplatser utökas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-27 Överlämnad: 2022-01-27 Anmäld: 2022-01-28 Svarsdatum: 2022-02-09 Sista svarsdatum: 2022-02-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga