Behovet av fler ledarhundar

Skriftlig fråga 2017/18:98 av Larry Söder (KD)

Larry Söder (KD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Det finns ca 270 ledarhundar, och det behövs fler. Varje år utbildas ca 34 hundar och betydligt fler pensioneras. Det innebär att det sakta men säkert blir färre hundar som är i aktivt arbete. Kön för att få en ledarhund är lång, och den växer hela tiden. Därför behöver budgeten för utbildning av ledarhundar ses över. Den har varit oförändrad i många år, och det blir ohållbart i längden. Budgeten som Synskadades riksförbund får för hundar ska räcka till utbildning av både hundar och förare, till skötsel och veterinärkostnad och till myndighetsutövningen att bedöma vem som är berättigad till detta fantastiska hjälpmedel.

Att upphandla ett visst antal ledarhundar per år är komplicerat. Det är få hundar som klarar av att arbeta som ledarhund; det handlar om hundens egenskaper och psyke. Därför är det svårt att upphandla denna typ av avel på bara ett fåtal år. Det skulle behövas en mer flexibel form av upphandlingsmöjlighet för detta än vad den nuvarande lagen tillåter. Med de upphandlingsregler som nu finns är det bara hundar av ett par raser som kan bli ledarhundar. Det innebär att alla inte får en hund som passar just dem, och därför lyckas inte alla som har behov få en hund .

Med hänvisning till det ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att möta behovet av fler ledarhundar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-10-12 Överlämnad: 2017-10-12 Anmäld: 2017-10-13 Svarsdatum: 2017-10-25 Sista svarsdatum: 2017-10-25
Svar på skriftlig fråga