Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna

Skriftlig fråga 2007/08:1644 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 11 september

Fråga

2007/08:1644 Behovet av försörjningsstöd för kommuninvånarna

av Anne Ludvigsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

I många av Sveriges kommuner är det allt fler som söker behovsprövat försörjningsstöd. Statistik från Socialstyrelsen visar att kostnaderna för det ekonomiska biståndet i fasta priser ökat i 58 procent av kommunerna under det senaste året.

Regeringen har fattat ett flertal beslut som ökar kostnaderna för försörjningsstöd för kommunerna. Ändringar i sjukförsäkringen (införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan) och förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen har inneburit att fler människor än tidigare står utan sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Detta får till följd att människor som på grund av sjukdom eller på grund av arbetslöshet inte kan arbeta blir hänvisade till det kommunala försörjningsstödet. Enligt Socialstyrelsen hade mer än hälften av landets kommuner ökade kostnader för försörjningsstöd under 2007.

I och med regeringens lagändring angående sjukförsäkringen, den så kallade rehabiliteringskedjan (prop. 2007/08:136), riskerar kommunernas ekonomi att försämras ytterligare. Försäkringskassan bedömer att 20 000 personer riskerar att bli utförsäkrade 2010. Dessa blir då hänvisade till det kommunala försörjningsstödet. Det är dubbelt så många som Försäkringskassan uppskattat vid tidigare prognoser. Orsaken till den ändrade prognosen är att allt färre beviljas sjukersättning till följd av krav på varaktigt nedsatt arbetsförmåga och avskaffande av tidsbegränsad sjukersättning.

Med anledning av vad som anförts är min fråga vad statsrådet avser att vidta för åtgärder för att stoppa denna negativa utveckling.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-17 Svar anmält: 2008-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)