Behovet av säsongsarbetare inom trädgårdsnäringen

Skriftlig fråga 2019/20:1351 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Företag inom den svenska trädgårdsnäringen har inför årets säsong ett stort behov av utländsk säsongsbetonad arbetskraft. Jag har i tidigare fråga (2019/20:1205) till Jennie Nilsson fått bekräftat trädgårdsnäringens samhällsviktiga funktion och i fråga (2019/20:1247) till inrikesminister Mikael Damberg fått bekräftat synen på säsongsarbetare inom jordbruket som en sådan kategori som kan anses utföra nödvändiga funktioner och som bör undantas från inreseförbudet. Inrikesministern hänvisar emellertid till Polismyndigheten att bedöma exakt vilka som kan undantas från inreseförbudet.

Från Polismyndigheten är dock beskedet sedan den 16 april att undantaget från inreseförbudet inte ska gälla för utlänningar som arbetar med trädgårdsarbete eftersom de inte anser att det då handlar om livsmedelsproduktion. För aktörer inom trädgårdsnäringen bidrar Polismyndighetens information till osäkerhet gällande arbetstillstånd för till exempel jordgubbsplockare från Ukraina.

Som jämförelse har Tysklands och Finlands regeringar aktivt medverkat till att säkra både inresetillstånd och utresa för de behövda utländska säsongsarbetarna. Finlands utrikesminister Pekka Haavisto för samtal med Ukrainas regering för att säkra att 1 500 säsongsarbetare till jordbruket kan få utresetillstånd till Finland. Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner agerade för att flygbolaget Lufthansa skulle kunna flyga in säsongsarbetare till skörden av sparris och andra grönsaker.

Med anledning av dessa exempel på åtgärder från de finska och tyska regeringarna efterlyser jag ett liknande agerande i Sverige för att säkra den arbetskraft som trädgårdsnäringens arbetsgivare behöver till sin verksamhet.

Jag vill därför fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vilka initiativ är ministern beredd att ta i internationella sammanhang för att främja möjligheterna att säkra den behövda arbetskraften i trädgårdsnäringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-13 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga