Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd

Skriftlig fråga 2012/13:766 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 17 september

Fråga

2012/13:766 Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd

av Mats Pertoft (MP)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I samband med den stora Södertäljerättegången har frågan om vittnesskydd diskuterats. I denna debatt har det framkommit kritik angående svårigheter med samhällets skyddsnät för de personer som vågar framträda som vittnen i rättegångar och därefter utsatts för stora påtryckningar och hot och som därför är i behov av samhällets skydd.

Enligt polisen är det i dag svårt att få kommuner att ställa upp för att ta emot personer som får vittnesskydd. Problemet är att polisen ska stå för skyddet och kommunerna för kostnaden. Polisen har ingen budget att hjälpa, och kommunen har varken kunskap eller möjlighet att skydda någon.

Enligt samordnaren för personskydd vid polisen är det inte utrett vilket ansvar kommun respektive polis har, och samordnaren har själv varit med om att diskutera skyddsfrågor med höga kommunchefer, länsstyrelser och Socialstyrelsen för att hitta lösningar.

Det kan också vara skillnad vilka skyddspersoner det handlar om. Det är lättare att få personskydd för kvinnor och barn än för män.

För att lösa problematiken efterlyses rekommendationer från Socialstyrelsen för att skapa tydliga riktlinjer i frågan.

Min fråga till justitieministern är följande:

Avser ministern att ta initiativ för att säkerställa funktionaliteten i personskyddet samt mottagandet i kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)