Bekämpning av den spanska skogssnigeln

Skriftlig fråga 2006/07:1492 av Ericson, Jan (m)

Ericson, Jan (m)

den 18 juli

Fråga

2006/07:1492 Bekämpning av den spanska skogssnigeln

av Jan Ericson (m)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Den spanska skogssnigeln – mördarsnigeln – sprider sig allt snabbare över landet, och har nu också börjat para sig med vår svenska skogssnigel, vilket skapar en alltmer vinterhärdig hybridform.

Lantbrukare i min hemkommun Mark kan nu hitta hundratals mördarsniglar i en enda ensilagebal, och funderar över vad detta får för inverkan på fodrets kvalitet. Snigelproblemet är också stort vid odling av raps, grönsaker, spannmål och jordgubbar. Trädgårdsnäringen drabbas också liksom parker, campingplatser, badplatser, golfbanor och idrottsanläggningar. I vissa orter är mängden sniglar på kommunala gång- och cykelvägar nu så stor under kvällstid att det närmast blir en trafikfara med svår halka (!) på grund av alla söndermosade sniglar.

Problemet med den spanska skogssnigeln har gått från att främst vara ett irritationsmoment för vissa villaägare till att faktiskt börja bli ett växande ekonomiskt hot mot viktiga näringar. Det gäller nu att agera snabbt innan problemet växer ytterligare. Ökad forskning behövs för att kunna hitta nya effektiva och miljövänliga sätt att bekämpa den spanska skogssnigeln. I andra länder, exempelvis Danmark och Tyskland, utvecklas nya framgångsrika metoder och bekämpningspreparat. Flera av dessa metoder är än så länge förbjudna i Sverige på grund av kända bieffekter eller för att verkningarna av vissa bekämpningsmetoder ännu inte är helt utredda.

Min fråga till jordbruksministern är:

Är ministern beredd att ta initiativ för att snabbt låta utreda effekterna av i dag kända bekämpningsmedel och bekämpningsmetoder mot den spanska skogssnigeln, och därefter verka för en snabb översyn av vilka av dessa som kan godtas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-07-18 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-23 Svar anmält: 2007-08-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-23)