Bekämpning av ekonomiskt våld mot kvinnor

Skriftlig fråga 2021/22:1615 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Många kvinnor utsätts för fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld av en man som hon har, eller har haft, en relation med. Det ekonomiska våldet är ofta osynliggjort och ignorerat i den politiska debatten.

Lars Evertsson, professor på Mittuniversitetet, forskar om våldsutsatta kvinnor och intervjuades av SVT den 9 maj utifrån den nya forskningsstudie han leder åt Brottsoffermyndigheten. De kvinnor som intervjuats i studien har haft partner som genom manipulation eller hot fått tillgång till kvinnornas bankuppgifter. Med uppgifterna har de sedan totalt havererat kvinnornas ekonomi genom att ta deras pengar och lån i deras namn. Männen i fråga kan ta kontrollen över kvinnornas besparingar och överföra dem till sig själva, för att sedan ta lån och sms-lån i kvinnornas namn. De öppnar kreditkort i kvinnornas namn och skriver över tillgångar som bilar och hus.

Dessa brottsoffer blir på så sätt ekonomiskt låsta och kontrollerade av sina partner. När kvinnorna tar sig ur relationerna är det med skulder upp över öronen, tömda besparingar samt betalningsanmärkningar och skulder hos kronofogden. De möter ointresse från polis och åklagare, vilka heller inte har något tydligt att sätta emot.

Liberalerna vill att skuldsättningslagarna ses över så att dessa brottsoffers skulder skrivs över till förövarna. De ekonomiska bojor männen sätter sina offer i borde självklart i stället kedja förövarna själva.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att se över skuldsättningslagarna så att förövaren tar det ekonomiska ansvaret för skulder som partnern tillskrivits genom ekonomiskt våld?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-20 Överlämnad: 2022-05-23 Anmäld: 2022-05-25 Svarsdatum: 2022-06-01 Sista svarsdatum: 2022-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga