Beredningen av Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71)

Skriftlig fråga 2016/17:568 av Christina Örnebjär (L)

Christina Örnebjär (L)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen lade nyligen fram Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (prop. 2016/17:59), med förslag om bland annat tillståndsplikt för konsulentstödda familjehem samt lagreglering av hälsoundersökningar av barn som placerats utanför det egna hemmet.

Liberalerna välkomnar dessa förslag, som vi varit pådrivande för länge. Huvudsyftet med utredningen Barn och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71), som förslagen bygger på, var dock att lägga fram ett förslag till ny lag om vård av unga, LVU, med ett tydligare fokus på barns rättigheter. Det är viktigt. Respekten för barns rättigheter är särskilt angelägen när det handlar om barn som är i en utsatt situation, till exempel de som behöver tvångsvård.

Det är nu mer än ett år sedan remisstiden gick ut. Det är också mer än ett år sedan regeringen lade fram förslag om stödboende utifrån samma utrednings delbetänkande Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU: 2014:3).

Jag vill därför fråga statsrådet:

 

När kommer regeringen att lägga fram förslag på ny LVU med utgångspunkt i förslagen i Barn och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71)?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-20 Överlämnad: 2016-12-21 Sista svarsdatum: 2017-01-05 Anmäld: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga