Beredskap för bränder i elbilar

Skriftlig fråga 2020/21:1944 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Den amerikanska haverikommissionen NTSB har gjort en stor undersökning av räddningstjänster i USA. Resultatet visar att hälften av de undersökta räddningstjänsterna saknade god beredskap för bränder i el- och hybridbilar. Eftersom bränder i el- och hybridbilar skiljer sig en del från bränder i vanliga bilar med förbränningsmotor är det viktigt att det finns en beredskap och kunskap hos personalen för att förhindra olyckor och bekämpa dessa bränder.

I Sverige växer el- och hybridbilsflottan, och självklart drabbas vi också av bränder i dessa fordonstyper. Tyvärr kommer antalet bränder att växa i takt med att biltyperna blir vanligare. Räddningstjänst är ett kommunalt ansvarsområde, och med tanke på att det innebär att förutsättningarna ser olika ut i landet så blir det extra viktigt att det följs upp nationellt. Detta för att säkerställa att räddningsinsatser sker med bästa tillgängliga kunskap.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder vidtar statsrådet för att säkerställa att kunskap och beredskap kring bränder i elbilar finns runt om i Sverige på våra många räddningstjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-23 Överlämnad: 2021-02-23 Anmäld: 2021-02-24 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga