Beredskap för ökad psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2020/21:1260 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Coronavirusets utbredning har försatt vårt samhälle och vår befolkning i ett förändrat och ibland mycket svårt tillstånd. Kraven på vård- och omsorgspersonal har ökat och arbetssituationer förändrats, människor har blivit permitterade eller uppsagda, anhöriga kan ha drabbats av svår sjukdom eller död, företagare har fått se sin verksamhet gå om intet, för att nämna några av de allvarliga händelser och omställningar människor ställts och ställs inför.

Att förlora sitt arbete, att förlora sin verksamhet på grund av vårt ändrade rörelsemönster, att förlora nära och kära är allvarliga kriser i livet som kan innebära att vi drabbas av psykisk ohälsa. I en samhällskris som vi nu tvingas genomleva är det viktigt att vara beredd på att fler kan må psykiskt dåligt och förbereda så att den hjälp som behövs verkligen kan erbjudas.

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Finns det tillräcklig beredskap för att kunna möta upp en förväntad ökad psykisk ohälsa och därmed minska risken för att drabbade avlider till följd av suicid, eller avser ministern att vidta åtgärder för att säkerställa att regionerna klarar av att hantera detta?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2021-01-14 Överlämnad: 2021-01-14 Anmäld: 2021-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.