Beredskapen för skogsbränder

Skriftlig fråga 2020/21:3368 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Nu kommer sommaren, och med den kommer också en ökad risk för skogsbränder.

Sverige har nu haft några år på sig efter de stora bränderna 2018. Tiden för att förbereda sig inför nästa stora bränder har därmed varit god, och regeringen har haft tid på sig att stärka brandskyddet.

Landsbygden och skogsägarna har drabbats hårt på grund av bristande resurser och bristande beredskap för skogsbränder.

Med anledning av detta vill jag fråga inrikesminister Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder har ministern vidtagit sedan 2018 för att förstärka brandskyddet och med större kraft kunna bekämpa eventuellt uppkomna skogsbränder under 2021?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-07-20 Överlämnad: 2021-07-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.