Beredskapsflygplatser

Skriftlig fråga 2019/20:1946 av Clara Aranda (SD)

Clara Aranda (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Våra flygplatser utför många samhällsviktiga insatser. Det är alltifrån ambulanstransporter och brandspaning till sjö- och fjällräddning. Flygplatserna stöder också myndigheter, exempelvis Försvarsmakten och Polismyndigheten.

De regionala flygplatsernas insatser är väldigt viktiga för samhället, och därför borde alla flygplatser kvalificeras som beredskapsflygplatser. En utökning av antalet beredskapsflygplatser är därför inte tillräckligt. Samtliga regionala flygplatser, som bidrar med samhällsviktigt stöd, bör kompenseras för all jourverksamhet.

Med anledning av covid-19-pandemin anslår regeringen ekonomiskt stöd till de statliga flygplatserna och även till de regionala flygplatserna. Dock kommer enbart 22 av 32 regionala flygplatser att få ta del av stödet, trots att krisen drabbar alla flygplatser, oavsett ägandeform. Det är något som regeringen bör ha för avsikt att ompröva.

Av dessa skäl vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att verka för att samtliga flygplatser ska kompenseras för samhällsviktiga insatser och i sin tur kvalificeras som beredskapsflygplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-08-13 Överlämnad: 2020-08-14 Anmäld: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-08-28 Sista svarsdatum: 2020-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga